Menu

Życzenia dla jubilatów

← powrót

,,Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, Bo w nim pokładam nadzieję moją!
Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję.
W Bogu zbawienie moje i chwała moja; Skała mocy mojej, ucieczka moja jest w Bogu."

Psalm 62,6-8

dodano kilka dni temu