Menu

Psalm tygodnia

← powrót

,,Radujcie się w Panu, sprawiedliwi! Prawym przystoi chwała.
Dziękujcie Panu na cytrze! Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie!
Śpiewajcie mu pieśń nową, Grajcie pięknie z okrzykiem radosnym!
Bo słowo Pana jest prawe, A wszystkie dzieła jego dokonane są w wierności.
On miłuje sprawiedliwość i prawo; Pełna jest ziemia łaski Pana.
Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, A tchnieniem ust jego całe wojsko ich.
Zbiera jakby w stągwi wody morskie, Gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów.
Niech się boi Pana cała ziemia! Niech drżą przed nim wszyscy mieszkańcy świata!
Bo on rzekł - i stało się, On rozkazał - i stanęło.
Pan unicestwił plan narodów, Wniwecz obrócił zamysły ludów.
Plan Pana trwa na wieki, Zamysły serca jego z pokolenia w pokolenie.
Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, Lud, który wybrał sobie na dziedzictwo."

Psalm 33,1-12


 

dodano kilka dni temu