Menu

Słowo pastora

Drogie Siostry, Bracia, Przyjaciele,

Z Bożej Łaski, możemy wkroczyć w Nowy 2021 Rok. W oparciu o Jego Obecność i to Kim On jest, z nadzieją i pokojem patrzymy na to co przed nami.  Wiemy, że to On jest Panem czasów i wieków, i wszystko jest w Jego ręku. Możemy również z nadzieją i wiarą prosić i oczekiwać od naszego Pana nowych rzeczy w naszym życiu.  Jak by nie było przed mamy Nowy Rok. Ale czego oczekiwać? Zmiany, odnowy, wzrostu, tego, co może sprawić, że nasze życie w Nowym 2021 roku będzie bardziej odzwierciedlało Jego obecność w naszym życiu. Sprawi, że będziemy Jemu mogli oddać jeszcze więcej Chwały.  Nowy Rok sprzyja takim postanowieniom, jego początek, to jak początek nowego rozdziału w życiu, nowej kartki, jeszcze nie zapisanej wydarzeniami, decyzjami, problemami i doświadczeniami.  

Chciałbym Drodzy, u progu Nowego Roku, w każdym z nas rozbudzić na nowo pragnie bliskiej społeczności z naszym Panem. Rozbudzić w nas tęsknotę za czasem, który codziennie możemy spędzać z Bogiem. Tym bardziej, ze czasy są trudną i może jak nigdy wcześniej potrzebujemy Jego obecności i bliskości w naszym życiu. Bo jeśli On ma być naszą siłą, naszą nadzieją, pokojem, jeśli to On ma przeprowadzić nas przez ten cały Nowy 2021 Rok, to zacznijmy już dziś, od spotkania z Nim.  Wykształtujmy w sobie dyscyplinę, nawyk codziennego spędzania czasu z naszym Panem, czytając Jego Słowo, rozważając je, słuchając Jego słów, rozmawiając z Nim. Dyscyplinę i nawyk, który niejednokrotnie wymagać będzie zaparcia się samego siebie, zrezygnowania z dodatkowych chwil w łóżku, lub przed telewizorem. Może poświęcenia ciągu dnia określonego czasu Bogu, a nie  Internetowi, lub dobrej książce (na co jak wiemy – zawsze mamy czas) będzie dla wielu wyzwaniem,  zaparciem się samego siebie.  Pielęgnowanie tej relacji nie przyjdzie łatwo, czy bezboleśnie, ale tak jak pielęgnowanie ogrodu, nie jest łatwym zajęciem, tak trwanie w bliskiej relacji z Bogiem, wymaga zmiany priorytetów, poświęcenia i oddania. I tak jak cieszy każdego ogrodnika owoc jego pracy, tak jak nam sprawia przyjemność podziwianie pięknych kwiatów i roślin, tak również nasze życie oparte, zakorzenione w bliskiej społeczności z Jezusem, będzie takim kwitnącym ogrodem, będzie dosłownie, jak powiedział Jezus, jak krzew winny, który przynosi wiele wspaniałych owoców. A sekretem przynoszenia tych wspaniałych owoców jest Trwanie w Jezusie, w Jego Słowie – Jan.15,5-8. Tego Drodzy życzę u progu Nowego 2021 Roku każdemu z Was, aby ten Nowy Rok był rokiem bliskiej, intymnej, odnowionej społeczności z Jezusem. Nie wiemy co nas czeka, ale naszą ufność i nadzieję pokładamy w Jezusie. On powiedział „pokój mój daję Wam, nie tak jak daje świat, ale mój pokój Wam daję” Jn.14:27

Z serdecznymi życzeniami Bożego prowadzenia w Nowym 2021 Roku

Wasz pastor

Leszek Wakuła