Menu

Pytania do dyskusji w grupach - księga Ozeasza rozdz.3


Relacja Ozeasza z jego żoną Gomer jest obrazem relacji pomiędzy Bogiem a Izraelem. Bóg oczekuje wyłącznej/jedynej relacji ze swoim ludem wybranym. Pierwsze Przykazanie mówi o tym, że: Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Jak myśli JAKI może być powód/przyczyna tego pierwszego Przykazania?

Izrael nie był wierny ani Bogu ani temu przykazaniu. Zamiast tego czcił Baala i inne bożki płodności i życia. Dlaczego, jak myślisz zwrócili się ku innym bogom, takim jak Baal? Czego oczekiwali od Baala, jakie wiązali z nim nadzieje?

Porozmawiajcie o naturze Idoli - czegoś, o czym mówimy: gdybym miał tylko to, wówczas moje życie byłoby inne, miałoby sens, wartość, ja czułbym się bezpiecznie. Czy czasami tak myślisz? Dlaczego? Jakie obietnice dają fałszywi bogowie?

Naród wybrany szukał u Baala powodzenia w żniwach, jednak Bóg zatrzymuje urodzaj, którego tak bardzo pragną, zsyła suszę. Dlaczego Bóg zesłał suszę? Jednym ze współczesnych problemów, jaki mamy z Bogiem, to sytuacja, w której nie daje nam, tego co tak bardzo pragniemy, aby odnaleźć w tym szczęście. Złościmy się, kiedy Bóg zabiera nam, nasze ukochane rzeczy. Czy doświadczyłeś takiego gniewu lub widziałeś jak ktoś się gniewał się na Boga, gdy Bóg nie dał im to czego tak bardzo pragnęli? Wielu uważa, że Bóg powinien nam błogosławić bez wzg. na to jak postępujemy. Jak myślisz, dlaczego ludzie mają takie oczekiwania wobec Boga?

W księdze Ozeasza widzimy jak Bóg nie rezygnuje z miłości wobec Izraela i pragnie go do siebie zbliżyć, mimo tego, że jego lud się od niego odwraca. Czy miałeś kiedyś wrażenie, że Bóg szuka CIę i pragnie Cię przyciągnąć do siebie, mimo tego, iż tobie się nie chciało?

Inna, nowotestamentowa historia ukazuje podobną postawę, serce Boga - to historia o Synu Marnotrawnym - Ew.Łk.15,11-32. Przeczytajcie tę historię. Jakie widzisz podobieństwa pomiędzy obrazem Boga u Ozeasza i w tym podobieństwie? Dlaczego syn marnotrawny wrócił do domu? Jakie miało znaczenie, że właśnie chciał wrócić do domu? Jakie to ma znaczenie dla nas? Żona Ozeasza uciekła od niego z innym mężczyzną. Bóg mówi do Ozeasza aby poszedł i odkupił ją dla siebie i uczynił na powrót swoją żoną. Płaci za nią dużą sumę. Czy widzisz podobieństwo w tym co uczynił Ozeasz a tym co uczynił Jezus? Jaka część historii Ozeasza odzywa się w twoim sercu? Czego uczymy się o Bogu z historii Ozeasza? Jakie praktyczne zastosowanie może mieć ta historia w twoim życiu? Np. kiedy szukasz pomocy, szczęścia, ratunku? Jaka jest droga, którą można wrócić do Boga?