Menu

 

Studium ks. Objawienia Jana

Rozdział 2:1-7

Listy do Zborów Azji Mniejszej

Każdy z tych listów zapisanych w drugim i trzecim rozdzielne zawierają pewne podobieństwa. Może nawet w swojej istocie kluczowe. Np.każdy z nich zawiera stwierdzenie „znam Twoje uczynki”,  każdy z nich zawiera obietnicę: Temu, który zwycięży.  Każdy ma podobne zakończenie: kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Zgromadzeniu/Kościołowi. Każdy początek listu ma w swojej charakterystyce, opisie Chrystusa odniesienie do określeń jakie opadają w pierwszym rozdziale opisujące Jego osobę Obj.1:12-16. Każdy list zawiera w sobie jakieś ostrzeżenie lub obietnice. 

Porządek listów ma charakter w pewnym sensie hierarchiczno-eklezjalny, czyli układa się w porządku prawdopodobnego znaczenia i wielkości Kościołów, ma również charakter geograficzny. Dlatego min. Efez jest pierwszym Kościołem na liście. Jednym z najbardziej znaczących zarówno miast jak i miejsc obecności Kościoła. Potem odnajdujemy kościoły na zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej obecnie Turcji, dalej wewnątrz tego regionu.

Listy są adresowane zarówno do Aniołów zborów - czyli liderów, starszych, biskupów, jak i za ich pośrednictwem do całej wspólnoty wierzących w danym mieście.

 

Obj. Jana 2:1-7

Efez

Metropolia czasów starożytnych. Głosy miejsce kulty bogini Diany czyli Artemidy z jej sławną świątynią należącej do siedmiu cudów świata. Przez 3 lata służył tam Paweł. Tam również ordynował Tymoteusz jako starszego zboru. Poźniej, pod koniec swojego życia, właśnie tam przebywał Jan, również jako starszy/biskup tej wspólnoty. 

List rozpoczyna się przedstawienie - KTO mówi, KIM On jest. Tytuł Chrystusa tutaj występujący, to - Ten, którzy w swojej prawicy trzyma siedem gwiazd, przechadza się pośród siedmiu świeczników.

Pytania: 

Co oznacza, lub czym wg. Ciebie jest „przechadzanie się” Chrystusa pośród Kościołów?

Co jest znane dla Chrystusa? W jakim wymiarze?

Ze wzg. Na ówczesną sytuacją, jakie znaczenie wg. Ciebie miały te czyny/postawa?

Jakiej „próbie” mogli być poddani ci, którzy się poddają za apostołów, a nimi nie są. 1Kor.14:29; 1Tes.5:21; 1Jn.4:1)

Z czym jest powiązana Wytrwałość w w.3 i jakie to ma znaczenie? Czy widzisz takie znaczenie wytrwałości w swoim życiu?

Na czym polegał główny problem kościoła w Efezie? Czy to jest również problem, który pojawia się dzisiaj wśród chrześcijan? 

Czym jest „pierwsza miłość”? Opisz ją kilkoma zdaniami.

Jak wg. Słów Jezusa wygląda droga nawrócenia w.5? Jakie są jej elementy - wypisz!

Wg. w.7 głos Jezusa jest czyim głosem? Do kogo? Czyj głos dzisiaj słyszą i słuchają Jego dzieci?

O jakim Zwycięstwie mówi Jezus? 1Jn.2:14; 1Jn.5:4-5; 

Co daje Drzewo Życia?Jaki jest jego owoc?

-Wypisz jakie ostrzeżenia występują w tym liście i z czym są związane.

-Wypisz jakie obietnice występują w tym liście i z czym są związane.

 

Rozdział 1, w. 9-20

W. 9 Jak Jan opisuje siebie, jak widzi siebie i przedstawia siebie w tym Objawieniu? Jakie cechy z życia Jana mogą być nam bliskie? Znajdź na mapie wyspę Patmos. Przeczytaj w dostępnych źródłach opisy tej wyspy. Kto tam mieszkał, czym się zajmowali ludzie, jakim celom służyła ta wyspa.

W.10 Który to był Dzień Pański w dniach tygodnia? Dlaczego to był Dzień Pański? Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu wielokrotnie przychodził do swoich (uczniów, apostołów) w pierwszy dzień po Szabacie - Mk 16, 1 i dalej; Łk 24, 1 i dalej; J 20, 11 i dalej; Łk.24,13 i dalej; Jn.20, 19 i dalej. Dz.Ap.20:7
W.10b-11a W jakiej formie Objawienie dotarło do Jana?
W.11 Co Jan miał zrobić z tym Objawieniem?
W.11 Znajdź na mapie starożytnej lub umieszczonej na końcu Biblii (jeśli taką masz) miasta wymienione w tym wierszu. Sprawdź, czy któreś z nich istnieją do dzisiaj?
W.12-16 Przeczytaj dokładnie opis „kogoś podobnego do Syna Człowieczego” i zastanów się co on - ten opis - obrazuje? Na kogo wskazuje. Kto może wyglądać jak ta postać? Jakie symbole zawiera ten obraz? Czy gdzieś w Biblii pojawiają się podobne obrazy tej lub innej postaci?
W. 12-13, 16 Co mogą symbolizować świeczniki i gwiazdy?
W.17 Kiedy Jan chodził z Jezusem, nigdzie nie czytamy aby przed nim padał. Nawet w szczególnych chwilach. Jak myślisz dlaczego tutaj Jan pada przed Jezusem? Z jakiego powodu? Do którego wiersza odnosi się tutaj stwierdzenie - Ja jestem Pierwszy i Ostatni? Co to oznacza?
W.18  Wg. Tego wiersza Kim jest Jezus? Czego jest Panem? Jakie to ma znaczenie dla nas?
    10.W. 20 Jakie jest wyjaśnienie tego czym są świeczniki, a czym gwiazdy? 

Spotkanie Jana z Jezusem jest całkowicie odmienne od tego, kiedy Jezus przebywał ze swoimi uczniami. Zapewne zauważyliśmy tę różnicę i powód. To wskazuje na fakt, że Jezus w Apokalipsie lub w Nowej Rzeczywistości będzie pełnił inną funkcję/rolę niż tę za życia na ziemi. Jaka to będzie rola/funkcja. Jak będzie wyglądała nasza relacja z Nim, kiedy się tam znajdziemy? Co nowego nauczyłem się/poznałem dzisiaj, z tego fragmentu o Jezusie? Jak może pomóc mi ten fakt, ta wiedza w pogłębieniu mojej relacji z Jezusem?