Krystian BerWylanie Ducha Świętego. Cóż to może znaczyć? Co mamy czynić? Dz.Ap.2