Leszek WakułaNowy człowiek. Służba i cierpienie.Kol.1:24-2:5