Menu

Kazanie - Leszek Wakuła

  • Nie odwracaj się od Boga plecami-podobieństwo o Wielkiej Wieczerzy. 10.05.2015, 33 MB
  • Youtube